Deelnamevoorwaarden voor onze winacties

01-07-2020 - SnowTrex

Op deze pagina vind je de deelnamevoorwaarden voor onze winacties.

Op deze pagina vind je alle deelnamevoorwaarden voor onze winacties.

Deelnamevoorwaarden voor de winactie “Gratis verblijf in het Impuls Hotel Tirol in Bad Hofgastein”

1. Organisator van de winactie

De winactie wordt georganiseerd door TravelTrex GmbH, Bonner Str. 484-486, 50968 Keulen (“TravelTrex”). TravelTrex stelt de prijs voor de winactie ter beschikking. De winactie staat niet in verbinding met Facebook of Instagram en wordt op geen enkele wijze door Facebook of Instagram gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Vragen, commentaar of klachten over deze winactie dienen niet aan Facebook te worden gericht, maar uitsluitend aan TravelTrex. De ontvanger van de door deelnemers aan de actie doorgegeven informatie is niet Facebook of Instagram, maar TravelTrex. De meegedeelde persoonlijke gegevens worden alleen voor deze winactie gebruikt. Contactpersoon en verantwoordelijke voor de planning, organisatie en uitvoering van dezw winactie alsmede voor de realisatie van de prijs is TravelTrex.

2. Deelname en prijzen

Bevoegd tot deelname zijn alle natuurlijke personen die het 18e levensjaar voltooid hebben. De deelname gaat als volgt:

a) Facebook:

 1. LIKE de post van de winactie en
 2. REAGEER op de post van de winactie met een antwoord op de volgende vraag: witte Kerst in de Alpen? SnowTrex maakt dit mogelijk voor jou! Wie mag er volgens jou niet ontbreken tijdens deze droomvakantie?

b) Instagram:

 1. Like de post van de winactie en
 2. REAGEER op de post van de winactie met een antwoord op de volgende vraag: witte Kerst in de Alpen? SnowTrex maakt dit mogelijk voor jou! Wie mag er volgens jou niet ontbreken tijdens deze droomvakantie?
 3. Deel de post van de winactie in jouw Instagram story en tag @Snowtrex_nl

De actie begint op 30 september 2022 om 12.00 uur. De laatste mogelijkheid tot deelname is op 9 oktober 2022 om 23.59 uur. Onder alle deelnemers die in het commentaar antwoord hebben gegeven op de vraag “witte Kerst in de Alpen? SnowTrex maakt dit mogelijk voor jou! Wie mag er volgens jou niet ontbreken tijdens deze droomvakantie?”, wordt de volgende prijs verloot:

 • Een korte vakantie van 2 nachten voor 2 personen in het Impuls Hotel Tirol in Bad Hofgastein incl. halfpension PLUS (reisperiode: 23 t/m 25 december 2022).

De winnaar wordt via een direct bericht van ons op de hoogte gebracht. De deelnemers gaan ermee akkoord bij winst met naam (voornaam of profielnaam) te worden genoemd.

TravelTrex-medewerkers hebben geen recht op deelname. Zakelijke partners van TravelTrex hebben geen recht op deelname. Voor de deelname aan de winactie ontstaan voor de deelnemers geen extra kosten door TravelTrex. Vrijwillige kosten in samenhang met de deelname aan de winactie worden niet vergoed. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens. Voor een deelname aan de winactie is dwingend vereist dat alle persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw zijn. Bij een overtreding van de deelnamevoorwaarden behoudt TravelTrex zich het recht voor personen van de winactie uit te sluiten.

Door deel te nemen aan deze winactie verklaren de deelnemers zich akkoord met de op het moment van de reis geldende officiële voorschriften om de verspreiding van het SARS CoV-2 coronavirus tegen te gaan en met alle aanvullende voorschriften die door TravelTrex GmbH als organisator zijn uitgevaardigd. In geval van niet-naleving kunnen deelnemers op elk moment voor of tijdens de reis van deelname worden uitgesloten.

Personen met de typische symptomen (hoest, koorts, verkoudheid, een verstoring of verlies van reuk- of smaakvermogen en acute kortademigheid) van een besmetting met het coronavirus overeenkomstig § 2, lid 8 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO mogen de reis niet beginnen.

3. Looptijd van de winactie en prijzen

De winactie loopt van 30 september 2022, 12.00 uur tot 9 oktober 2022, 23.59 uur. TravelTrex behoudt zich het recht voor de winactie te allen tijde zonder aankondiging vooraf om gegronde redenen af te breken of te beëindigen.

De prijzen zijn niet overdraagbaar. Het kiezen van de winnaar vindt plaats via een loting onder alle deelnemers, die voldoen aan de onder punt 2 genoemde winstvoorwaarden. De door TravelTrex vastgestelde resultaten zijn definitief en bindend. De juridische weg is uitgesloten en ook een contante uitbetaling van de prijzen is uitgesloten. De winnaar wordt door middel van een bericht of een commentaar onder zijn commentaar van zijn prijs op de hoogte gebracht en om een bijpassende aannameverklaring verzocht, die binnen 7 dagen moet volgen. Als de winnaar zich niet binnen 7 dagen meldt, vervalt zijn claim op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar gekozen. De nieuwe winnaar wordt eveneens door middel van loting op de onder punt 2 genoemde manier gekozen. De prijs moet worden gewonnen onder de door TravelTrex gespecificeerde reisvoorwaarden; alternatieve data en speciale verzoeken van de winnaar kunnen niet worden gerealiseerd.

Het vervoer en de skipassen maken geen deel uit van de prijs.

4. Uitsluiting van aansprakelijkheid

De deelnemer neemt hiermee ter kennisgeving aan dat TravelTrex geen garantie voor de beschikbaarheid van de internetpagina’s in samenhang met de actie en de daarop geplaatste inhoud overneemt. TravelTrex behoudt zich het recht voor de beschikbaarheid van deze internetpagina’s (ook zonder aankondiging vooraf) geheel of deels onmogelijk te maken of de toegang hiertoe deels of geheel te beperken. TravelTrex is tegen deze achtergrond niet verantwoordelijk voor het feit dat deze internetpagina’s te allen tijde en/of zonder onderbreking kunnen worden bekeken. TravelTrex wordt uiterlijk met de overhandiging van de prijzen van alle verplichtingen tegenover de deelnemer gevrijwaard.

5. Gegevensbescherming

Met de mededeling van de desbetreffende gegevens door de deelnemer heeft TravelTrex het recht de voor de afwikkeling en uitvoering van de actie en de realisatie van de prijzen ingewonnen persoonlijke gegevens overeenkomstig de bepalingen van het BDSG in de vereiste omvang op te slaan en te verwerken. De deelnemer gaat akkoord met het inwinnen, verwerken en gebruiken van de door hem meegedeelde gegevens binnen het kader van de winactie en stemt toe dat de door TravelTrex met de uitvoering en afwikkeling van de winactie opgedragen personen, ook dergelijke buiten TravelTrex, toegang hebben tot de gegevens. Een overhandiging aan andere derden vindt niet plaats. De deelnemer gaat in zoverre uitdrukkelijk akkoord met het gebruik, vooral met de publicatie van zijn eerder genoemde gegevens. De deelnemer heeft te allen tijde het recht op informatie of berichtgeving omtrent zijn gegevens conform de wettelijke richtlijnen en kan zijn gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in tekstvorm via e-mail aan dataprotection@snowtrex.com met werking voor de toekomst herroepen.

6. Geldigheid van de deelnamevoorwaarden

Deze deelnamevoorwaarden gelden voor de deelname aan de winactie “Gratis verblijf in het Impuls Hotel Tirol in Bad Hofgastein”. TravelTrex behoudt zicht het recht voor de deelnamevoorwaarden te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen of aan te passen. In dit geval worden de deelnemers hierover op een geschikte locatie op de actiepagina geïnformeerd.

7. Toepasbaar recht

Uitsluitend het Duitse recht is geldig en, voor zover wettelijk toegestaan, de rechtbank van de vestiging van TravelTrex in Keulen.

8. Overige

Mochten één of meerdere bepalingen van deze deelnamevoorwaarden niet meer geldig zijn of mochten de voorwaarden gebrekkig zijn, dan blijft de geldigheid van de andere bepalingen hierdoor onverlet. Ongeldige of gebrekkige bepalingen worden met een geldige inhoud in stand gehouden, die de inhoud zo dicht mogelijk benadert die overeengekomen zou zijn als de ongeldigheid of het gebrek bekend was geweest.

Deelnamevoorwaarden voor de winactie “Gratis verblijf in het Hotel Blü – bin so frei in Bad Hofgastein”

1. Organisator van de winactie

De winactie wordt georganiseerd door TravelTrex GmbH, Bonner Str. 484-486, 50968 Keulen (“TravelTrex”). TravelTrex stelt de prijs voor de winactie ter beschikking. De winactie staat niet in verbinding met Facebook of Instagram en wordt op geen enkele wijze door Facebook of Instagram gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Vragen, commentaar of klachten over deze winactie dienen niet aan Facebook te worden gericht, maar uitsluitend aan TravelTrex. De ontvanger van de door deelnemers aan de actie doorgegeven informatie is niet Facebook of Instagram, maar TravelTrex. De meegedeelde persoonlijke gegevens worden alleen voor deze winactie gebruikt. Contactpersoon en verantwoordelijke voor de planning, organisatie en uitvoering van dezw winactie alsmede voor de realisatie van de prijs is TravelTrex.

2. Deelname en prijzen

Bevoegd tot deelname zijn alle natuurlijke personen die het 18e levensjaar voltooid hebben. De deelname gaat als volgt:

a) Facebook:

 1. LIKE de post van de winactie en
 2. REAGEER op de post van de winactie met een antwoord op de volgende vraag: Met wie zou jij in het komende seizoen naar het SnowTrex-Award winnende Hotel Blü – bin so frei willen gaan?

b) Instagram:

 1. Like de post van de winactie en
 2. REAGEER op de post van de winactie met een antwoord op de volgende vraag: Met wie zou jij in het komende seizoen naar het SnowTrex-Award winnende Hotel Blü – bin so frei willen gaan?
 3. Deel de post van de winactie in jouw Instagram story en tag @Snowtrex_nl

De actie begint op 26 augustus 2022 om 12.00 uur. De laatste mogelijkheid tot deelname is op 4 september 2022 om 23.59 uur. Onder alle deelnemers die in het commentaar antwoord hebben gegeven op de vraag “Met wie zou jij in het komende seizoen naar het SnowTrex-Award winnende Hotel Blü – bin so frei willen gaan?”, wordt de volgende prijs verloot:

 • Een korte vakantie van 3 nachten voor 2 personen in het Hotel Blü – bin so frei in Bad Hofgastein incl. halfpension (reisperiode: 3 nachten te kiezen in december of vanaf midden maart).

De winnaar wordt in een commentaar op de hoogte gebracht. De deelnemers gaan ermee akkoord bij winst met naam (voornaam of profielnaam) te worden genoemd.

TravelTrex-medewerkers hebben geen recht op deelname. Zakelijke partners van TravelTrex hebben geen recht op deelname. Voor de deelname aan de winactie ontstaan voor de deelnemers geen extra kosten door TravelTrex. Vrijwillige kosten in samenhang met de deelname aan de winactie worden niet vergoed. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens. Voor een deelname aan de winactie is dwingend vereist dat alle persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw zijn. Bij een overtreding van de deelnamevoorwaarden behoudt TravelTrex zich het recht voor personen van de winactie uit te sluiten.

Door deel te nemen aan deze winactie verklaren de deelnemers zich akkoord met de op het moment van de reis geldende officiële voorschriften om de verspreiding van het SARS CoV-2 coronavirus tegen te gaan en met alle aanvullende voorschriften die door TravelTrex GmbH als organisator zijn uitgevaardigd. In geval van niet-naleving kunnen deelnemers op elk moment voor of tijdens de reis van deelname worden uitgesloten.

Personen met de typische symptomen (hoest, koorts, verkoudheid, een verstoring of verlies van reuk- of smaakvermogen en acute kortademigheid) van een besmetting met het Coronavirus overeenkomstig § 2, lid 8 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO, mogen de reis niet beginnen.

3. Looptijd van de winactie en prijzen

De winactie loopt van 26 augustus 2022, 12.00 uur tot 4 september 2022, 23.59 uur. TravelTrex behoudt zich het recht voor de winactie te allen tijde zonder aankondiging vooraf om gegronde redenen af te breken of te beëindigen.

De prijzen zijn niet overdraagbaar. Het kiezen van de winnaar vindt plaats via een loting onder alle deelnemers, die voldoen aan de onder punt 2 genoemde winstvoorwaarden. De door TravelTrex vastgestelde resultaten zijn definitief en bindend. De juridische weg is uitgesloten en ook een contante uitbetaling van de prijzen is uitgesloten. De winnaar wordt door middel van een bericht of een commentaar onder zijn commentaar van zijn prijs op de hoogte gebracht en om een bijpassende aannameverklaring verzocht, die binnen 7 dagen moet volgen. Als de winnaar zich niet binnen 7 dagen meldt, vervalt zijn claim op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar gekozen. De nieuwe winnaar wordt eveneens door middel van loting op de onder punt 2 genoemde manier gekozen. De prijs moet worden gewonnen onder de door TravelTrex gespecificeerde reisvoorwaarden; alternatieve data en speciale verzoeken van de winnaar kunnen niet worden gerealiseerd.

Het vervoer en de skipassen maken geen deel uit van de prijs.

4. Uitsluiting van aansprakelijkheid

De deelnemer neemt hiermee ter kennisgeving aan dat TravelTrex geen garantie voor de beschikbaarheid van de internetpagina’s in samenhang met de winactie en de daarop geplaatste inhoud overneemt. TravelTrex behoudt zich het recht voor de beschikbaarheid van deze internetpagina’s (ook zonder aankondiging vooraf) geheel of deels onmogelijk te maken of de toegang hiertoe deels of geheel te beperken. TravelTrex is tegen deze achtergrond niet verantwoordelijk voor het feit dat deze internetpagina’s te allen tijde en/of zonder onderbreking kunnen worden bekeken. TravelTrex wordt uiterlijk met de overhandiging van de prijzen van alle verplichtingen tegenover de deelnemer gevrijwaard.

5. Gegevensbescherming

Met de mededeling van de desbetreffende gegevens door de deelnemer heeft TravelTrex het recht de voor de afwikkeling en uitvoering van de actie en de realisatie van de prijzen ingewonnen persoonlijke gegevens overeenkomstig de bepalingen van het BDSG in de vereiste omvang op te slaan en te verwerken. De deelnemer gaat akkoord met het inwinnen, verwerken en gebruiken van de door hem meegedeelde gegevens binnen het kader van de winactie en stemt toe dat de door TravelTrex met de uitvoering en afwikkeling van de winactie opgedragen personen, ook dergelijke buiten TravelTrex, toegang hebben tot de gegevens. Een overhandiging aan andere derden vindt niet plaats. De deelnemer gaat in zoverre uitdrukkelijk akkoord met het gebruik, vooral met de publicatie van zijn eerder genoemde gegevens. De deelnemer heeft te allen tijde het recht op informatie of berichtgeving omtrent zijn gegevens conform de wettelijke richtlijnen en kan zijn gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in tekstvorm via e-mail aan dataprotection@snowtrex.com met werking voor de toekomst herroepen.

6. Geldigheid van de deelnamevoorwaarden

Deze deelnamevoorwaarden gelden voor de deelname aan de winactie „Gratis verblijf in het Hotel Blü – bin so frei in Bad Hofgastein“. TravelTrex behoudt zicht het recht voor de deelnamevoorwaarden te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen of aan te passen. In dit geval worden de deelnemers hierover op een geschikte locatie op de actiepagina geïnformeerd.

7. Toepasbaar recht

Uitsluitend het Duitse recht is geldig en, voor zover wettelijk toegestaan, de rechtbank van de vestiging van TravelTrex in Keulen.

8. Overige

Mochten één of meerdere bepalingen van deze deelnamevoorwaarden niet meer geldig zijn of mochten de voorwaarden gebrekkig zijn, dan blijft de geldigheid van de andere bepalingen hierdoor onverlet. Ongeldige of gebrekkige bepalingen worden met een geldige inhoud in stand gehouden, die de inhoud zo dicht mogelijk benadert die overeengekomen zou zijn als de ongeldigheid of het gebrek bekend was geweest.

 • woensdag, 01. juli 2020
 • auteur: SnowTrex
 • categorie: Evenement
Bestemmingen voor uitstapjes in het Ötztal: 8 hoogtepunten buiten de pistes

In het hart van Tirol, genesteld in een adembenemende bergwereld, ontvouwt het Ötztal ...

Oefeningen voor skigymnastiek

Wie zich lichamelijk op een skivakantie voorbereidt, heeft op de piste veel minder ...

$stickyFooter