Deelnamevoorwaarden voor onze winacties

01-07-2020 - SnowTrex

Deelnamevoorwaarden voor onze winacties.


Deelnamevoorwaarden voor de winactie “Gratis verblijv in het Natur- & Lifestyle Hotel ACTIVE – by Leitner’s ****”

1. Organisator van de winactie

Het kansspel wordt georganiseerd door TravelTrex GmbH, Bonner Str. 484-486, 50968 Keulen (“TravelTrex”). TravelTrex stelt de prijs voor het kansspel ter beschikking. Het kansspel staat niet in verbinding met Facebook en wordt op geen enkele wijze door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Vragen, commentaar of klachten over dit kansspel dienen niet aan Facebook te worden gericht, maar uitsluitend aan TravelTrex. De ontvanger van de door deelnemers aan de actie doorgegeven informatie is niet Facebook, maar TravelTrex. De meegedeelde persoonlijke gegevens worden alleen voor dit kansspel gebruikt. Contactpersoon en verantwoordelijke voor planning, organisatie en uitvoering van dit kansspel alsmede voor de realisatie van de prijs is TravelTrex.

2. Deelname en prijzen

Bevoegd tot deelname zijn alle natuurlijke personen die het 18e levensjaar voltooid hebben. De deelname gaat als volgt:

 1. Like de Facebook-post van 05-10-20, 16:30 uur von SnowTrex
 2. Schrijf een commentaar onder de Facebook-post van 05-10-20, 16:30 uur met het antwoord op de vraag: met wie wil jij graag begin november in Zell am See/Kaprun op de piste staan en waarom?

De actie begint op 05-10-2020 om 16:30 uur. De laatste mogelijkheid om mee te doen is op 11-10-2020 om 23:59 uur. Onder alle deelnemers die de post hebben geliked en in een commentaar antwoord hebben gegeven op de vraag: ”Met wie wil jij graag begin november in Zell am See/Kaprun op de piste staan en waarom?”, wordt de volgende prijs verloot:

 • 2 nachten voor 2 personen incl .HP in het Natur- & Lifestyle Hotel ACTIVE – by Leitner’s **** in Kaprun
 • Reisperiode 06-11-20 t/m 08-11-20
 • Adres accommodatie: Kitzsteinhornstraße 10, 5710 Kaprun, Oostenrijk

De winnaar wordt in een commentaar op de hoogte gebracht. De deelnemers gaan ermee akkoord bij winst met naam (voornaam of profielnaam) te worden genoemd.

TravelTrex-medewerkers hebben geen recht op deelname. Zakelijke partners van TravelTrex hebben geen recht op deelname. Voor de deelname aan de actie ontstaan voor de deelnemers geen extra kosten door TravelTrex. Vrijwillige kosten in samenhang met de deelname aan de actie worden niet vergoed. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens. Voor een deelname aan het kansspel is dwingend vereist dat alle persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw zijn. Bij een overtreding van de deelnamevoorwaarden behoudt TravelTrex zich het recht voor personen van het kansspel uit te sluiten.

3. Looptijd van het kansspel en prijzen

De winactie loopt van 05-10-2020, 16:30 uur tot 11-10-2020 23:59 uur. TravelTrex behoudt zich het recht voor het kansspel te allen tijde zonder aankondiging vooraf om gegronde redenen af te breken of te beëindigen.

De prijzen zijn niet overdraagbaar. Het kiezen van de winnaar vindt plaats via een loting onder alle deelnemers, die voldoen aan de onder punt 2 genoemde winstvoorwaarden. De door TravelTrex vastgestelde resultaten zijn definitief en bindend. De juridische weg is uitgesloten en ook een contante uitbetaling van de prijzen is uitgesloten. De winnaar wordt door middel van een bericht of een commentaar onder zijn commentaar van zijn prijs op de hoogte gebracht en om een bijpassende aannameverklaring verzocht, die binnen 7 dagen moet volgen. Als de winnaar zich niet binnen 7 dagen meldt, vervalt zijn claim op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar gekozen. De nieuwe winnaar wordt eveneens door middel van loting op de onder punt 2 genoemde manier gekozen.

Het vervoer en de skipassen maken geen deel uit van de prijs.

4. Uitsluiting van aansprakelijkheid

De deelnemer neemt hiermee ter kennisgeving aan dat TravelTrex geen garantie voor de beschikbaarheid van de internetpagina’s in samenhang met de actie en de daarop geplaatste inhoud overneemt. TravelTrex behoudt zich het recht voor de beschikbaarheid van deze internetpagina’s (ook zonder aankondiging vooraf) geheel of deels onmogelijk te maken of de toegang hiertoe deels of geheel te beperken. TravelTrex is tegen deze achtergrond niet verantwoordelijk voor het feit dat deze internetpagina’s te allen tijde en/of zonder onderbreking kunnen worden bekeken. TravelTrex wordt ten laatste met de overhandiging van de prijzen van alle verplichtingen tegenover de deelnemer gevrijwaard.

5. Gegevensbescherming

Met de mededeling van de desbetreffende gegevens door de deelnemer heeft TravelTrex het recht de voor de afwikkeling en uitvoering van de actie en de realisatie van de prijzen ingewonnen persoonlijke gegevens overeenkomstig de bepalingen van het BDSG in de vereiste omvang op te slaan en te verwerken. De deelnemer gaat akkoord met het inwinnen, verwerken en gebruiken van de door hem meegedeelde gegevens binnen het kader van de actie en stemt toe dat de door TravelTrex met de uitvoering en afwikkeling van de actie opgedragen personen, ook dergelijke buiten TravelTrex, toegang hebben tot de gegevens. Een overhandiging aan andere derden vindt niet plaats. De deelnemer gaat in zoverre uitdrukkelijk akkoord met het gebruik, vooral met de publicatie van zijn eerder genoemde gegevens. De deelnemer heeft te allen tijde het recht op informatie of berichtgeving omtrent zijn gegevens conform de wettelijke richtlijnen en kan zijn gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in tekstvorm via e-mail aan dataprotection@snowtrex.com met werking voor de toekomst herroepen.

6. Geldigheid van de deelnamevoorwaarden

Deze deelnamevoorwaarden gelden alleen voor de deelname aan de winactie: ,,Gratis verblijf in het Natur- & Lifestyle Hotel ACTIVE – by Leitner’s ****“. TravelTrex behoudt zicht het recht voor de deelnamevoorwaarden te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen of aan te passen. In dit geval worden de deelnemers hierover op een geschikte locatie op de actiepagina geïnformeerd.

7. Toepasbaar recht

Uitsluitend het Duitse recht is geldig en, voor zover wettelijk toegestaan, de rechtbank van de vestiging van TravelTrex in Keulen.

8. Overige

Mochten één of meerdere bepalingen van deze deelnamevoorwaarden niet meer geldig zijn of mochten de voorwaarden gebrekkig zijn, dan blijft de geldigheid van de andere bepalingen hierdoor onverlet. Ongeldige of gebrekkige bepalingen worden met een geldige inhoud in stand gehouden, die de inhoud zo dicht mogelijk benadert die overeengekomen zou zijn als de ongeldigheid of het gebrek bekend was geweest.

SnowTrex-award kansspel – Impuls Hotel Tirol

1. Organisator van het kansspel

Het kansspel wordt georganiseerd door TravelTrex GmbH, Bonner Str. 484-486, 50968 Keulen (“TravelTrex”). TravelTrex stelt de prijs voor het kansspel ter beschikking. Het kansspel staat niet in verbinding met Facebook en wordt op geen enkele wijze door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Vragen, commentaar of klachten over dit kansspel dienen niet aan Facebook te worden gericht, maar uitsluitend aan TravelTrex. De ontvanger van de door deelnemers aan de actie doorgegeven informatie is niet Facebook, maar TravelTrex. De meegedeelde persoonlijke gegevens worden alleen voor dit kansspel gebruikt. Contactpersoon en verantwoordelijke voor planning, organisatie en uitvoering van dit kansspel alsmede voor de realisatie van de prijs is TravelTrex.

2. Deelname en prijzen

Bevoegd tot deelname zijn alle natuurlijke personen die het 18e levensjaar voltooid hebben. De deelname gaat als volgt:

 1. Like deze Facebookpost en
 2. Beantwoord in een commentaar de vraag met wie jij het liefst in het SnowTrex-award gekroonde Impuls Hotel Tirol wilt doorbrengen en waarom?

De actie begint op 23-082020 om 12:00 uur. De laatste mogelijkheid tot deelname is op 30-08-2020 om 23:59 uur. Onder alle deelnemers die de post hebben geliked en in het commentaar de vraag hebben beantwoord met wie ze graag in het Impuls Hotel Tirol willen verblijven en waarom, wordt de volgende prijs verloot:

 • Eén 2-persoonskamer voor 2 nachten (23-12-2020 t/m 25-12-2020) voor 2 personen incl. HP PLUS in Impuls Hotel Tirol (Grünlandstraße 5, 5630 Bad Hofgastein, Oostenrijk)

De winnaar wordt in een commentaar op de hoogte gebracht. De deelnemers gaan ermee akkoord bij winst met naam (voornaam of profielnaam) te worden genoemd.

TravelTrex-medewerkers hebben geen recht op deelname. Zakelijke partners van TravelTrex hebben geen recht op deelname. Voor de deelname aan de actie ontstaan voor de deelnemers geen extra kosten door TravelTrex. Vrijwillige kosten in samenhang met de deelname aan de actie worden niet vergoed. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens. Voor een deelname aan het kansspel is dwingend vereist dat alle persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw zijn. Bij een overtreding van de deelnamevoorwaarden behoudt TravelTrex zich het recht voor personen van het kansspel uit te sluiten.

3. Looptijd van het kansspel en prijzen

Het kansspel loopt van 23-08-2020, 12 uur t/m 30-08-2020, 23:59 uur. TravelTrex behoudt zich het recht voor het kansspel te allen tijde zonder aankondiging vooraf om gegronde redenen af te breken of te beëindigen.

De prijzen zijn niet overdraagbaar. Het kiezen van de winnaar vindt plaats via een loting onder alle deelnemers, die voldoen aan de onder punt 2 genoemde winstvoorwaarden. De door TravelTrex vastgestelde resultaten zijn definitief en bindend. De juridische weg is uitgesloten en ook een contante uitbetaling van de prijzen is uitgesloten. De winnaar wordt door middel van een bericht of een commentaar onder zijn commentaar van zijn prijs op de hoogte gebracht en om een bijpassende aannameverklaring verzocht, die binnen 7 dagen moet volgen. Als de winnaar zich niet binnen 7 dagen meldt, vervalt zijn claim op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar gekozen. De nieuwe winnaar wordt eveneens door middel van loting op de onder punt 2 genoemde manier gekozen.

Het vervoer en de skipassen maken geen deel uit van de prijs.

4. Uitsluiting van aansprakelijkheid

De deelnemer neemt hiermee ter kennisgeving aan dat TravelTrex geen garantie voor de beschikbaarheid van de internetpagina’s in samenhang met de actie en de daarop geplaatste inhoud overneemt. TravelTrex behoudt zich het recht voor de beschikbaarheid van deze internetpagina’s (ook zonder aankondiging vooraf) geheel of deels onmogelijk te maken of de toegang hiertoe deels of geheel te beperken. TravelTrex is tegen deze achtergrond niet verantwoordelijk voor het feit dat deze internetpagina’s te allen tijde en/of zonder onderbreking kunnen worden bekeken. TravelTrex wordt ten laatste met de overhandiging van de prijzen van alle verplichtingen tegenover de deelnemer gevrijwaard.

5. Gegevensbescherming

Met de mededeling van de desbetreffende gegevens door de deelnemer heeft TravelTrex het recht de voor de afwikkeling en uitvoering van de actie en de realisatie van de prijzen ingewonnen persoonlijke gegevens overeenkomstig de bepalingen van het BDSG in de vereiste omvang op te slaan en te verwerken. De deelnemer gaat akkoord met het inwinnen, verwerken en gebruiken van de door hem meegedeelde gegevens binnen het kader van de actie en stemt toe dat de door TravelTrex met de uitvoering en afwikkeling van de actie opgedragen personen, ook dergelijke buiten TravelTrex, toegang hebben tot de gegevens. Een overhandiging aan andere derden vindt niet plaats. De deelnemer gaat in zoverre uitdrukkelijk akkoord met het gebruik, vooral met de publicatie van zijn eerder genoemde gegevens. De deelnemer heeft te allen tijde het recht op informatie of berichtgeving omtrent zijn gegevens conform de wettelijke richtlijnen en kan zijn gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in tekstvorm via e-mail aan dataprotection@snowtrex.com met werking voor de toekomst herroepen.

6. Geltung der Teilnahmebedingungen

Deze deelnamevoorwaarden gelden voor de deelname aan het kansspel „SnowTrex-award kansspel – Impuls Hotel Tirol“. TravelTrex behoudt zicht het recht voor de deelnamevoorwaarden te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen of aan te passen. In dit geval worden de deelnemers hierover op een geschikte locatie op de actiepagina geïnformeerd.

7. Toepasbaar recht

Uitsluitend het Duitse recht is geldig en, voor zover wettelijk toegestaan, de rechtbank van de vestiging van TravelTrex in Keulen.

8. Overige

Mochten één of meerdere bepalingen van deze deelnamevoorwaarden niet meer geldig zijn of mochten de voorwaarden gebrekkig zijn, dan blijft de geldigheid van de andere bepalingen hierdoor onverlet. Ongeldige of gebrekkige bepalingen worden met een geldige inhoud in stand gehouden, die de inhoud zo dicht mogelijk benadert die overeengekomen zou zijn als de ongeldigheid of het gebrek bekend was geweest.

 • woensdag, 01. juli 2020
 • auteur: SnowTrex
 • categorie: Evenement
Van sprint tot massastart: disciplines bij langlaufen en biatlon

Langlaufen is één van de oudste wintersporten. Ook vandaag de dag zijn er nog altijd ...

Pure sensatie: 5 spectaculaire hangbruggen in de Alpen

Adembenemende vergezichten op windrijke hoogtes, die vind je gegarandeerd op een ...

$stickyFooter