Cookie-informatie

Om onze website zo optimaal mogelijk voor jou te laten draaien, maken wij gebruik van cookies. De gegevens hiervan delen wij, TravelTrex GmbH, met onze partners. De cookies zijn belangrijk voor de functies op de website of als hulpmiddel voor analyses en marketingdoeleinden. Door op te klikken, ga je met alle cookies akkoord. Wil je dit niet, klik dan op . Meer informatie over ons cookiebeleid en de mogelijkheid om je instellingen aan te passen vind je in onze Cookie-informatie.

Informatie over de verantwoordelijke vind je in het Impressum. Informatie over de doeleinden en jouw rechten omtrent gegevensbescherming vind je onze privacy policy.

StickyNewsletter
Wintersport & SkivakantieWintersport & Skivakantie

Impressum

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 Köln (GERMANY)

Telefoon: 020 713 9190 of +4922188828373
Fax: +49 221 33 60 62945
E-mail: info-nl@snowtrex.com


Bedrijfsleiders:
Andreas Rühl
Thomas Bartel


Register: Amtsgericht Köln
Registernummer: HR B 31998

Omzetbelasting-Identificatienummer in overeenstemming met § 27 a Omzetbelastingnummer: DE 813 076 768

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Let op: Ondanks onze zorgvuldige inhoudelijke controle zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de verlinkte websites zijn alleen die websitehouders verantwoordelijk. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 al. 1 TMG (het Telemediengesetz (TMG) regelt in Duitsland de wettelijke randvoorwaarden voor zogenaamde multimediadiensten) voor de eigen inhoud volgens de algemene wetten verantwoordelijk. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht overgedragen of opgeslagen vreemde informatie te bewaken of naar omstandigheden te zoeken die wijzen op illegale bezigheden.

1. Inhoud van het online-aanbod

De auteur biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegenover de auteur die betrekking hebben op materiële of ideële schade, die door het gebruiken of niet-gebruiken van de geboden informatie of door het gebruiken van foutieve en onvolledige informatie werden veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen opzettelijke of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gedeelten van de pagina's of het volledige aanbod zonder speciale kennisgeving te wijzigen, te vervolledigen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internetpagina's ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, zal een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden indien de auteur van de inhoud op de hoogte is en het hem technisch mogelijk en billijk is het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen.De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het ogenblik van het plaatsen van de links, de overeenstemmende gekoppelde pagina's vrij waren van illegale inhoud. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de links werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor vreemde gegevens in de door de auteur ingestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglisten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schade die ontstaan is door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk en niet degene die via links slechts verwijst naar de betreffende publicatie.

3. Auteursrechten en handelsmerken

De auteur streeft ernaar in alle publicaties rekening te houden met de auteursrechten van gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten, zijn zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten.Alle binnen het internetaanbod vermelde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bestemmingen van de betreffende geldende handelsmerken en de eigendomsrechten van de betreffende vermelde eigenaar. Wanneer het handelsmerk louter wordt vermeld, mag niet worden geconcludeerd dat dit handelsmerk niet door rechten van derden wordt beschermd!De copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf geproduceerde objecten blijft eigendom van de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in andere of gedrukte publicaties zijn niet toegelaten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbeveiliging

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, zal het vrijgeven van deze gegevens van de kant van de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis gebeuren.
Alle benodigde informatie vindt u in onze uitvoerige Privacy Policy.

5. Rechtskracht van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moeten worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarnaar deze pagina wordt verwezen. Voor zover gedeelten of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de geldende rechtspositie, blijven de overige gedeelten van het document in inhoud en geldigheid onverminderd van kracht.

6. Geschillenbeslechting

TT neemt geen deel aan een online geschillenbeslechting. Hiervoor stelt de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS) ter beschikking. Dit platform vindt u hier: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Consumenten hebben de mogelijkheid dit platform te gebruiken om geschillen op te lossen.

Veilig boeken met de SnowTrex voordelen

Loading...